Støtte og myndiggjøre

Denne filmen er laget av Snøball på bestilling fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen.