Innledning samarbeid

Skolen bør bidra til tverrfaglig samarbeid, og en helhetlig oppfølging av elever. I arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, kan det være nødvendig at skolen samarbeider med andre profesjoner, både på og utenfor skolen. Tverrfaglig samarbeid er også viktig i det systematiske arbeidet med å følge opp elever som har utfordringer som gjør at de trenger hjelp både fra skolen og instanser utenfor skolen.

I arbeidet med enkeltsaker er det viktig å huske på reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 flg. Dersom skolen har taushetsplikt, må de innhente samtykke for å kunne formidle taushetsbelagt informasjon.