Refleksjonsspørsmål

  • Hvilke erfaringer har dere med samarbeidet mellom skolen, helsesykepleier og andre tjenester, generelt?
  • Hva er forutsetninger for et godt samarbeid?
  • Hva kan være utfordringer for at samarbeidet kan fungere og hva kan være løsninger på dette?
  • Hvilke erfaringer har dere med samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen når det gjelder psykososialt miljø og mobbing og oppfølging av den som blir utsatt for mobbing?
  • Hvilke behov for støtte har skolen fra skolehelsetjenesten, og hva kan tjenesten tilby?
  • Hva er nødvendige grep for å sikre et hensiktsmessig samarbeid? 

Det kan være nyttig å jobbe med ulike refleksjonsspørsmål sammen med skolehelsetjenesten. Hva kan en konkret samarbeide om, hva kan helsetjenesten tilby, og hva ønsker skolen støtte til? Hvordan kan forventninger samstemmes, roller avklares og innsatsen planlegges?