Personvern og blokkering

Hjelp eleven til å sette opp personverninnstillinger på sine sosiale medier og blokker for personer som han/hun ikke ønsker å få meldinger fra. Å be eleven kutte ut sosiale medier er ikke å anbefale, da det også kan oppleves som straff og de utelukkes fra det sosiale. Dere som ansatte trenger også innsikt i personvern når dere skal håndtere digital mobbing og andre hendelser på nett. Du kan ikke gå inn på andres lukkede sosiale fora uten samtykke. Dette gjelder også den som er mistenkt for å stå bak mobbing eller andre krenkelser.