Ressurser for elever

Det finnes en rekke eksterne ressurser som vil kunne hjelpe de unge til å håndtere vanskelige følelser og det digitale livet, men elevene trenger å vite om hva som finnes. Det er derfor viktig at skolen bidrar til å vise elevene hvilke hjelpetjenester de kan benytte, i tillegg til å vite om tjenester og ressurser som skolen selv kan benytte. Eksempler på ressurser og hjelpetjenester er: