Samtale med elev som opplever utrygghet og krenkelser

Tenk over egne samtaler i lignende situasjoner:

  1. Hva er min styrke i samtaler når elever forteller om mobbing, eller at de ikke har det trygt og godt?
  2. Hva er min utfordring i samtaler når elever forteller om mobbing, eller at de ikke har det trygt og godt?
  3. Hvilke strategier anvender jeg der det blir en god samtale med elever?
  4. Hva har hindret meg i å få til gode samtaler med elever som er utsatt for krenkelser?
  5. Hva skal til for at jeg kan gjøre enda mer av det som fungerer godt og mindre av det som ikke fungerer i samtaler med elever som blir utsatt for krenkelser?