Samtale med elev som krenker

Eleven skal oppleve å få god støtte fra læreren eller andre ansatte i skolen når de strever i læringssituasjonen eller i samspill med andre. En elevsamtale har størst effekt dersom den er åpen og «ikke-dømmende». Dette forutsetter en tanke om eleven som ekspert på egne opplevelser og som ressurs i eget liv. Formålet med samtalen skal være å skape trygghet og søke etter elevstemmen.

Tenk over egne samtaler i lignende situasjoner:

  1. Hva er min styrke i samtaler med elever om mobbing, eller at noen i klassen ikke har det trygt og godt?
  2. Hva er min utfordring i samtaler når elever når noen i klassen ikke har det trygt og godt?
  3. Hvilke strategier anvender jeg der det blir en god samtale med elever som krenker andre?
  4. Hva har hindret meg i å få til gode samtaler med elever som krenker andre?
  5. Hva skal til for at jeg kan gjøre enda mer av det som fungerer godt og mindre av det som ikke fungerer i samtaler med elever som krenker andre?