Hvor alvorlig er hendelsen?

Skolen har et viktig ansvar for å håndtere hendelser på nett og kan bidra til å hindre til at skaden blir større. Like viktig er det å støtte eleven i å håndtere den følelsesmessige siden med å bli utsatt. I det følgende er noen veiledende punkter som peker på forhold skolen bør være oppmerksom på i det digitale, når dere skal håndtere hendelser nett. 

Når skolen har fått vite at det har skjedd en hendelse på nett som er krenkende, må dere finne ut hvor alvorlig hendelsen er. I en slik situasjon må de voksne alltid være støttende for eleven og ikke dømmende, uansett hendelsesforløpet. Videre må skolen ha kjennskap til lover og regler, og ha en plan for hvordan skolen kan hjelpe eleven. Om det handler om et innhold som kan spres fort og som er av svært krenkende karakter, må skolen handle raskt. Her kan tjenesten Slettmeg.no være en god start for å få slettet bilder. Videre må skolen kontakte politiet om det har skjedd et lovbrudd. Politiet kan også kontaktes for veiledning.