Individuell refleksjon

• Hvilke kjøreregler ønsker jeg å få elevgruppa til å mestre?
• Hvilke rutiner og strukturer bør jeg innarbeide for å hjelpe mine elever til å ta gode valg?

Det er mange områder en klasseleder må reflektere over og ha et bevisst forhold til. Det handler om å være proaktiv i møte med elevgruppa og den enkelte elev. Reflekter over punktene under! Hvilke bevaringspunkter og forbedringspunkter kan du se i din gruppe eller klasse? 

• Plassering av elever
• Tydelig oppstart av timer¨
• Hilse på alle elevene
• Fast startsted i alle rom
• Være vennlig
• Sjekke at alle elever er til stede
• Gi informasjon
• Bruk av signaler for å få ro
• Ryddighet
• Gi tydelige og gode beskjeder