Dialogisk elevsamtale

Alle vet at det å etablere en god relasjon til alle er utfordrende. Se for deg følgende:

Kristoffer har lenge sittet urolig. Han vrir seg på stolen og snakker med de andre rundt seg. Han tuller og tøyser og får de andre til å le. Du kjenner kanskje stresset bygge seg opp inni deg? Kanskje kjenner du på matthet, irritasjon eller sinne.

Spørsmålet er; hva gjør du? Dersom du har en slik elev er det et velkjent råd å gi ros til eleven som sitter rolig på pulten ved siden av. Dette er sikkert en effektiv løsning i øyeblikket, men det er ubehagelig å bli oversett. Eleven man kjenne seg verdiløs. Slike situasjoner kan håndteres på en måte som gir slutt på uroen og som er utviklingsfremmende.

Tryggheten av at en voksne ser deg, støtter deg og hjelper deg i å organisere følelser styrker elevers opplevelse av mestring, verdi og ansvarlighet. Vi kan bruke begrepet «å lete bak atferd». For å oppnå et samarbeid med Kristoffer er noen ganger en kort elevsamtale et godt verktøy som kan brukes i etterkant av hendelser eller som hjelp til å holde fokus på regler eller rutiner. En elevsamtale brukt på denne måten har størst effekt dersom den er positiv. Eleven skal ikke oppleve at læreren er «ute etter dem» eller at de får kjeft. Formålet må være å skape trygghet og å søke elevstemmen.

En dialogisk elevsamtale har gode åpne spørsmål:
• Hva tenker du om?
• Hvilke klasseregel er lett for deg?
• Hvilken klasseregel er litt vanskeligere å få til?
• Hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg?
• Trenger du påminnelser?
• Hvordan vil du at jeg skal minne deg på det hvis jeg ser at du glemmer deg?