Åpne dører

Se filmen Åpne dører – om praktisk, variert og relevant undervisning.

Filmen er ikke laget spesifikt med tanke på samarbeidslæring, men legger du merke til hvor mange av eksempelbildene som likevel viser elever i samarbeid? 

De neste aktivitetene gir ulike eksempler på samarbeidslæring i fag. Eksemplene er ment til inspirasjon, ikke som en fasit til kopiering. Du klarer helt sikkert å planlegge samarbeidslæring som er enda bedre egnet for din elevgruppe i dine fag.