3.5 Hva skal vi trene på?

Nå har dere fått mange innspill om å lede gruppen og det enkelte barn inn i et inkluderende miljø. Noe av dette har dere sikkert alltid mye fokus på, og er gode på. Annet er kanskje nytt eller litt bortglemt.

I denne oppgaven skal dere som team diskutere hvilke element fra denne løypa dere har størst behov for å fokusere på i egen praksis, og dere skal legge en plan for forbedring av dette elementet de nærmeste to ukene. I forbedringsarbeidet bør dere observere hverandre. I forkant av utprøvingen/observasjonen forklarer dere:

  1. Hva ønsker dere å bli enda litt bedre til?
  2. Når skal dere prøve ut forbedringene og hvem skal observere hverandre?
  3. Når skal dere samles for å evaluere hvordan det gikk?