Din egen planlegging

Velg en undervisningstime du har ansvar for om kort tid. Du har kanskje en plan for timen allerede.

  • Hvordan kan du motivere alle elevene til læring i starten av timen?
  • Hvilke samarbeidsaktiviteter har du lagt opp til?
  • Kan du bygge enda mer samarbeidsaktivitet inn i opplegget? Hvordan?
  • Er det spesielle faktorer du må tenke på i denne klassen når du skal legge til rette for samarbeid?