3.2 Eksempeldeling

Individuell oppgave

Du skal her dele et eksempel på faglig samarbeidslæring. Det kan være noe du planla på slutten av læringsressurs, eller det kan være et opplegg som går over lengre tid. Du trenger ikke å skrive langt, men prøv å forklare tipset ditt på en slik måte at andre kan stjele ideen din.

Skriv faget det gjelder i overskriften. Hvis det er tverrfaglig kan du skrive navn på flere fag eller bare «tverrfaglig».