Grunnlagsdokument

Lærerens evne til å etablere regler og rutiner, og å kommunisere med elevgruppa og enkeltelever på en anerkjennende og tydelig måte, er en vesentlig faktor for at eleven skal lykkes med læringsarbeidet. God klasseledelse forutsetter at lærere etablererer god regler og rutiner som organiserer aktivitetene i timene og overgangen mellom dem på en god måte. Lærere må fremstå som tydelige, forutsigbare voksne som viser elevene tillit og dermed får tillit tilbake. Vi må strekke oss langt for å legge til rette for at elevene skal lykkes i klasserommet.