Individuell refleksjon

• Hva er min styrke i møte med utfordrende atferd?
• Hva er min utfordring i møte med utfordrende atferd?
• Hvilke ledelsesstrategier anvender jeg som fungerer godt i klassen?
• Hvilke ledelsesstrategier anvender jeg som fungerer dårlig?
• Hva skal til for at jeg kan gjøre enda mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer?