Regler, rutine og støtte

I denne podcasten snakker Camilla Dahl-Johansen om å ta lederskap med regler, rutiner og støtte i klasserommet.