Individuell refleksjon

Hvordan kan ditt klasserom bli en beskyttelsesfaktorer for barn med sårbarhet?

Hvordan kan du snakke med elever om følelser?

Du kan få tips i filmen med Dag Nordanger om håndmodellen