Reguleringsstøtte

Et viktig element i relasjonsarbeid er reguleringsstøtte.

I denne videoen forklarer psykolog Dag Nordanger og psykiater Anne Kristine Bergem hvordan viktige voksne kan gi reguleringsstøtte til barn og unge som har opplevd det vi kaller traumatiske hendelser. Traumatiske hendelser kaller vi vanligvis hendelser hvor en selv eller de en er glad i utsettes for en situasjon der en opplever at livet trues. I forbindelse med slike dramatiske hendelser er det vanlig å oppleve en rekke stressreaksjoner. Dette kan være fysiske reaksjoner, mentale reaksjoner og/eller følelsesmessige reaksjoner. Vanligvis dempes reaksjonene av seg selv i løpet av de første dagene eller den første uken. Men for noen vedvarer stressreaksjonene. Traumer eller belastninger som påføres oss av andre mennesker, kan ofte gjøre mer vondt enn ulykker. Det kan være grunnen til at såpass mange av elevene som opplever mobbing rapporterer disse symptomene. Symptomene kan gi store konsentrasjonsvansker, virke forstyrrende og hindre barn og unge i å fungere normalt i hverdagen. Undersøkelser viser at flere elever som er utsatt for mobbing får alvorlige ettervirkninger. Kartlegginger viser at 30 % av de som blir utsatt for mobbing har høy forekomst av symptomer på posttraumatisk stress. Slike symptomer er påtrengende minner om det vonde som har skjedd, aktiv unngåelse av personer, steder og tanker som man forbinder med det, og fysisk stress.
 
Det er viktig å være klar over at elever som stadig plages av tanker om eller bilder av vonde opplevelser, og som bruker mye energi på å holde dem på avstand, vil ha mindre kapasitet til å konsentrere seg om skolearbeidet. Dessuten synes det gjerne ikke så lett på dem, de lider ofte i stillhet. Forskning viser at elever som har vært utsatt for mobbing får for lite hjelp og støtte i etterkant. Ansatte i skolen bør være klar over at elever kan ha et stort behovet for oppfølging også etter at mobbingen har stanset. I noen tilfeller vil dette også bety oppfølging fra helsevesenet. Lærerne bør derfor vite hvordan PTSD-symptomer ser ut og vite når det er behov for å henvise elever videre. I tillegg må de kunne tilpasse undervisningen for elever med slike symptomer og gi reguleringsstøtte til de elevene som trenger det.

Se på filmen med Dag Nordanger og Anne Kristine Bergem og noter ned hva du må trene på i samspill med barn som trenger reguleringsstøtte av deg.