Konsekvenser av mobbing

Det er liten tvil om at mobbing er et folkehelseproblem. Det omfatter mange barn og unge, og gjennomgangen av forskningen viser at det å bli mobbet har sammenheng med et bredt spekter av helseproblemer hvor konsekvensene for dem som blir mobbet, kan være svært alvorlige. Det finnes en god del oppsummert kunnskap om psykiske konsekvenser av å ha blitt mobbet. Men når det gjelder de sosiale konsekvensene, er det lite kunnskap.

Sammenhengen mellom det å bli mobbet og psykisk helse er det godt dokumentert at barn og unge som blir mobbet, kan få problemer på fire følgende områder:
• emosjonelle problemer som depresjon og angst
• psykosomatiske plager som hodepine, magesmerter og søvnvansker
• problemer med selvtillit/selvfølelse
• selvmordstanker