Individuell refleksjon

  1. Hva er det mest interessante du har lært eller blitt mer bevisst på om elevers utvikling i denne læringsressursen?
  2. Hva synes du er mest utfordrende når du skal sikre at alle er inkludert i læring og lek?