Grupperefleksjon

Disse refleksjonsoppgavene er tenkt for det teamet av voksne som jobber med samme elevgruppe:

  1. Hva av det vi har hørt og lest er spesielt aktuelt for våre elever?
  2. Hvilke strategier kan vi bruke oftere i planleggingen av undervisningen for å sikre at alle elevene deltar i læringen?
  3. Er det noe vi kan gjøre på en annen måte for å sikre at enkeltelever i vår elevgruppe leker/er sosiale med de andre elevene i friminutt?