Utvikling av eksekutive funksjoner

Her snakker Per Normann Andersen om strategier for å utvikle barns eksekutive funksjoner, og om hva vi bør være oppmerksomme på overfor barn som foreløpig har svakt utviklede funksjoner.