Elevens utvikling 1. – 7. trinn

I denne filmen snakker Hedvig Montgomery om elevens utvikling med spesielt fokus på 1. – 7. trinn.