Lage system

Dere skal nå først i team/grupper og deretter i plenum diskutere hvordan dere kan lage et system for regelmessig observasjon av:

– Klassekultur

– At alle elever har det trygt og godt

– Begynnende mobbeatferd

– Etablerte krenkelsesmønstre

Til slutt, når dere har kommet fram til felles rutiner for skolen, skal dere tilbake i team og lande teamets rutiner for regelmessig observasjon. Disse rutinene poster dere i oppgave 3.5.