Profesjonell observasjon

I denne filmen snakker Tove Flack om skillet mellom dagligdagse iakttakelser og profesjonell observasjon, og gir tips i arbeidet med observasjon. Filmen varer i 13 minutter.