Gruppediskusjon

2. Gruppediskusjon

Dere har nå sett filmen med Stian to ganger, og notert ned beskrivelser av kommunikasjonen og egne tanker om kommunikasjonen med to ulike fokus.

Nå er det tid for å diskutere de individuelle observasjonene i grupper. Ledelsen deler inn i grupper.

  1. Hva observerte dere på samme måte?
  2. Hva observerte dere ulikt?
  3. Hva var vanskeligst å observere?
  4. I hvilken grad lyktes dere med å skille mellom fakta (det som faktisk skjedde) og tolkning (det dere tenkte om det som skjedde)?
  5. Diskuter viktigheten av å øve opp evnen til å skille mellom fakta og tolkning når dere følger med på kommunikasjon og samspill mellom elever!