Innledning

Denne aktiviteten er et individuelt forarbeid til gruppediskusjoner dere skal ha før neste aktivitet. Du møter Tove Flack i to filmer, du skal gjøre noen refleksjonsøvelser, og du skal prøve deg på observasjon i et filmeksempel.

Din rektor/kursleder gir deg informasjon om når du må være ferdig med denne aktiviteten (og dermed klar til å samarbeide med gruppa di den påfølgende aktiviteten)