Observasjonsøvelse runde 2

Denne oppgaven kan gjøres i starten av et møte eller individuelt i forkant.

Dere skal nå se filmen med Stian én gang til, men denne gangen skifter dere fokus og prøver å få med dere de ulike rollene guttene på laget inntar. 

Hva gir Stian uttrykk for gjennom sin kommunikasjon? Hva karakteriserer kommunikasjonen som går fra Stian og til andre? Kan du lese noe ut av hans non-verbale og verbale kommunikasjon?

Etter filmen: Beskriv kommunikasjonen og det du tenker om det som skjer mellom guttene.

Skriv ned!