Individuell refleksjon

I en foreldresamtale må man reflektere over hvem samtalen kan være vanskelig for. Negative tanker om samtalen og hvordan den vil utvikle seg kan påvirke fleksibilitet, åpenhet og empati i samtalesituasjonen. Det som kan beskrives som en vanskelig foreldresamtale er at begge parter i samtalen kan føle seg ukomfortabel. Dette kan skje hvis det er misforståelser, negative holdninger, konflikter mellom partene, relasjonen er ikke så god eller at de ikke blir enige. Det som gjør foreldresamtalen «lett» er at partene forstår hverandre og har en god relasjon. Dette er de viktigste forutsetningene for godt samarbeid. Nå skal du få lov til å øve deg på en dialogisk foreldresamtale.

Individuelle refleksjonsøvelser. Skriv ned i loggen din: 

A) Tenk på en samtale du har hatt med noen som du opplevde som ubehagelig. Ta hvilken som helst samtale fra livet ditt. 

  • Hva var det samtalepartneren gjorde som bidro til at samtalen ikke var god for deg? 

B) Tenk på en samtale du har hatt med noen som du opplevde som behagelig. 

  • Hva var det samtalepartneren gjorde som bidro til at samtalen var god for deg? 

C) Skriv i to kolonner ordene som beskriver en god samtale i den ene og ordene som beskriver en ubehagelig samtale i den andre.