3.5 Gjennomfør elevsamtale

Du skal nå bruke det du har lært i en reell elevsamtale. Bruk gjerne en samtale du allerede har planlagt å ha, eller finn en eller annen anledning til å gjennomføre en samtale. Det kan være med utgangspunkt i at du har en bekymring eller det kan være en samtale i kategorien «det er viktig å snakke jevnlig med alle elever». Hvis det passer dårlig å gjennomføre samtale akkurat nå, kan du gå videre til neste aktivitet, men du bør ha gjennomført samtalen før dere er ferdige med modul 3.

I denne samtalen anbefaler vi sterkt at du får med deg en kollega til å observere. Det er også lærerikt for deg å observere en annens samtale. Hvis dere har med observatør, blir oppgavene fordelt slik:

Ansatt 1: Gjennomfører en dialogisk samtale

Ansatt 2: Observerer samtalen med fokus på relasjonen. Noter ned! Finn gjerne eksempler på:
– å skape trygghet og tillit
– å lytte
– å stille åpne spørsmål
– å anerkjenne elevens opplevelse
– å bygge opp en dialogisk samtale

Spør gjerne eleven etterpå hvordan han/hun opplevde samtalen.

Hvis du ikke har med observatør, kan du tenke over observasjonsspørsmålene i etterkant, men du kommer ikke til å få et like klart blikk på samtalen.

Til slutt skriver du ned i refleksjonsloggen hva du bør ha et ekstra fokus på i elevsamtaler fremover.