Rollespill elevsamtale

Tid: 40 minutter 
Utstyr: Penn og papir

  • Del gruppen i to hvis det er mulig – halvparten deltar i rollespillet, halvparten gir tilbakemelding
  • Minimum 2-5 deltakere spiller elev 
  • Minimum 3-6 spiller lærer/voksen
  • De som spiller elever går ut på gangen og blir enige om hva Espen skal si under rollespillet (dere kan fritt bestemme hva Espen har opplevd, hvordan han har det på skolen og hva han skal fortelle under samtalen). De som spiller lærere blir igjen i rommet og planlegger en dialogisk samtale med Espen. 
  • Velg ut den som skal starte som elev og den som skal starte som lærer 
  • Underveis i dialogen kan de som er skuespillere si «frys», eventuelt bytte plass med en av de andre og diskutere hva som er lurt å gjøre videre hvis de står fast. Husk å ha fokus på å bygge en trygg relasjon, legge til rette for at Espen sin subjektive opplevelse kommer frem og kun bruke åpne spørsmål (ikke still spørsmål hvor eleven svarer ja eller nei).