Etter rollespillet

Etter at samtalen er ferdig reflekterer dere høyt etter tur mens de andre hører på:

•Hvordan opplevde dere å være pappa eller mamma i samtalen
•Hvordan opplevde dere å være lærer/voksen i samtalen?


De som så på:

•Anerkjenn hva de som spilte lærere forsøkte å få til i samtalen.
•Vær konkret. Unngå utsagn som «dette var veldig bra». Grip heller tak i det personen gjorde som fikk deg til å bruke ordene «veldig bra». «Kroppsspråket ditt var veldig åpent og inviterte til dialog – dette synes jeg var veldig bra og fikk pappa til å føle seg forstått».