3.4 Gode elevsamtaler

Felles refleksjon i team:

  • Oppsummer og del refleksjonene fra rollespillet og forrige film. Bli enige om hva dere mener er det mest sentrale når dere skal gjennomføre gode elevsamtaler.