Etter rollespill

1. Når samtalen er ferdig forteller de som spiller lærere hvordan de tror at Espen har det og hva som har skjedd med han. Etterpå forteller de som spiller Espen hvordan han virkelig har det og hva som egentlig har skjedd.

2. Deretter reflekterer først elever og deretter lærere:
•Hvordan opplevde dere å være elev?
•Hvordan opplevde dere å være lærer?

3. Til slutt reflekterer de som ser på hva som skjedde under samtalen. De snakker kun med hverandre.

Tips:

•Anerkjenn hva de som spilte lærere forsøkte å få til i samtalen
•Vær konkret. Unngå utsagn som «dette var veldig bra». Grip heller tak i det personen gjorde som fikk deg til å bruke ordene «veldig bra». «Kroppsspråket ditt var veldig åpent og inviterte til dialog – dette synes jeg var veldig bra og fikk eleven til å føle seg trygg».