Eksempel på dialogbasert elevsamtale

Nå har dere lært noe om hvorfor det kan være vanskelig å snakke med barn om sensitive temaer. Dere har øvd dere på en fremgangsmåte som øker mulighetene for å lykkes i slike samtaler. Metodiske fremgangsmåter har fordelen av å være konkrete og dermed lettere å lære seg. Vi håper dere også opplever det slik. Når det er sagt så finnes det ingen metoder som dekker virkeligheten. Mennesker og situasjoner er forskjellige. Kjennskapen til den enkelte elev og den enkelte sak styrer naturligvis benyttelsen av det dere har lært i denne læringsressursen.

Nå får dere se et eksempel på en dialogbasert elevsamtale mellom lærer og elev.

Individuell refleksjon – skriv!: 

  • Hvordan bygger læreren en trygg relasjon og skaper god kontakt?
  • Hvordan introduserer hun temaet krenkelser?
  • Hva gjør hun for å lytte til elevens subjektive opplevelse?
  • Finner du eksempler på åpne spørsmål?
  • Hvordan var stemningen i samtalen? 
  • Hva snakket de om? Ble de enige om noe? 
  • Hva likte du med denne samtalen? Var det noe du reagerte på?