Dialogisk samtalemetode foreldre

I denne lydfilen presenterer Ragnhild Onsøien dialogisk samtalemetode samt gir nyttige tips og innspill til samtale med foreldre. Den er ca. 23 minutter lang.

Skriv ned dine tanker og refleksjoner underveis. Noter ned hva du mener er viktig for å gjennomføre en god foreldresamtale. Var det noe du la spesielt merke til som du ikke hadde tenkt over før?