Rød løype – Samtaler

I denne løypa trener dere på å kartlegge miljø, inkludert å fange opp og undersøke krenkelser, gjennom samtaler

Som ansatt i skolen har du både uformelle og formelle samtaler med elever og foreldre. Du snakker med klassen din og med enkeltelever både i timen og i friminuttene. I denne løypa vil vi derfor bygge på erfaringer og kompetanser du allerede har. Vi er opptatt av at du skal føle at du lykkes i samtaler med elever og foreldre og håper at vi vil gi deg kunnskap og øvelser som oppleves som meningsfulle.

Den gode samtalen gir mulighet til å skape forandring, felles forståelse og bidra til utvikling. Det som kjennetegner en slik samtale er at man snakker med en annen person og ikke bare til. Det betyr at du anstrenger deg for å forstå den du snakker med ved å lytte oppmerksomt til innholdet og meningen i det som blir sagt. Det er tydelig når en samtale ikke fungerer. Vi kan oppleve «å snakke forbi hverandre», samtalen går i lås og noen ganger kan det utvikle seg rene ordkriger med mye følelser. Dette må vi bli flinkere til.

Gjennom å snakke med elever eller foreldrene deres kan du bedre følge med og undersøke hvordan elevene har det i din klasse og på skolen. Det er viktig fordi vi vet at mange av de som opplever krenkelser, utrygghet og manglende tilhørighet i sin skolehverdag ikke forteller det til noen. Det finnes mange ulike måter å gjennomføre gode samtaler på, men vi har valgt å ha fokus på det som heter en dialogisk samtalemetode.

Ved å ha et fokus på trygge relasjoner og en god struktur på samtalen hjelper du den du snakker med til å føle seg trygg og ønske å delta aktivt i samtalen med deg. Da vil eleven du snakker føle at du lytter til dem og er opptatt av å høre hva deres subjektive opplevelse er.