Rollespill foreldresamtale

På samme måte som i oppgave 3.3, skal dere her gjennomføre et rollespill:

Ta utgangspunkt i casen om Espen. Foreldrene har ringt til læreren og bedt om en samtale. Du skal nå gjennomføre en dialogisk foreldresamtale.

Tid: 40 minutter

Utstyr: Penn og papir. 

Del gruppen i to hvis det er mulig – halvparten deltar i rollespillet, halvparten gir tilbakemelding

  • Minimum 2-4 deltakere spiller pappa eller mamma.
  • Minimum 2-4 deltakere spiller lærer/voksen.
  • Resten ser på rollespillet og kommer med refleksjoner til slutt.
  • De som spiller foreldre går ut på gangen og blir enige om hva de skal si under rollespillet, f.eks hvor sint, oppgitt eller frustrert han eller hun skal være. Krydre gjerne samtalen med litt følelser. De som spiller lærere blir igjen i rommet og planlegger en dialogisk samtale med mamma eller pappa. 
  • Velg ut den som skal starte som forelder og den som skal starte som lærer/voksen.
  • Poenget med å være 2 eller flere som spiller pappa eller lærere er at de som er skuespillere kan stoppe samtalen ved å si «frys», diskutere med sine medspillere og eventuelt bytte plass hvis de står fast.