Eksempel på foreldresamtale

I denne filmen får du se en samtale mellom far til Espen fra forrige case som dere arbeidet med i oppgave 4.3 og lærer. Filmen er ca. 6 minutter lang.

Noen spørsmål til refleksjon:

  • Hvordan opplever du samtalen?
  • Hvordan vil du beskrive kroppsspråket?
  • Hvordan tror du pappa opplever samtalen?
  • Hva mener du er den viktigste årsaken til at samtalen blir vanskelig?