Vurder

Vurder prosessen i forrige punkt. Hva tenker dere om en slik tilnærming til å vurdere ubalanser i det sosiale miljøet?

Gjennomfør gjerne en analyse til, knyttet til en annen ubalanse.