Refleksjon 1

Tenk over og noter i logg eller diskuter med kolleger:

Har du eksempler på tilfeller der dere kanskje kan ha latt være å definere noe som mobbing eller krenkelser på grunn av oppfatninger om elever som typisk sårbare eller sarte? Kan det være utfordringer dere ikke har oppdaget eller avdekket i relasjonene mellom elever?