Intro

I denne læringsressursen kan det hende at du blir litt oppgitt. Her er det nemlig fokus på krenkelser ansatte på skolen ikke avdekker TIL TROSS for et sterkt miljøfokus. Blir det aldri bra nok? tenker du kanskje.

Vårt mål er selvsagt ikke å gjøre deg motløs. Derimot tenker vi at det å jobbe med det sosiale miljøet på skolen er så komplisert at man trenger tilgang på den beste kunnskapen på feltet. Dere har hittil jobbet med avdekkingsverktøyene observasjon og samtaler, og nå skal dere fokusere på å sette informasjonen sammen, og å avdekke også det som ikke er lett synlig. I tillegg skal dere tenke på hva dere trenger å finne ut enda mer om, og særlig hva spørreundersøkelser kan tilføre.

Dere får se et foredrag med Selma Therese Lyng som vi har delt opp i tre deler, sånn at det blir plass til å reflektere over tilstanden i egen praksis knyttet til det Selma snakker om.