Start på en analyse

Dere skal nå starte opp en pedagogisk analyse med utgangspunkt i én eller flere elever i klassen som ikke har det trygt og godt.

Overordnet målsetning: Alle elever skal ha det trygt og godt

  1. Lag en konkret problemformulering! (Hvilken ubalanse i det sosiale miljøet kjenner dere til?)
  2. Hvilke data har dere tilgjengelig om situasjonen? (fra samtaler og observasjon, evnt også spørreundersøkelser)
  3. Lag en konkret målformulering! (hva skal være tilstanden om 1, 3 eller 6 uker når tiltakene har fungert?)