Refleksjon 3

Reflekter individuelt og skriv i loggen og/eller diskuter med kolleger:

Har du eksempler på tilfeller der dere kan ha oversett mobbing fordi dere har tatt kjønnstypiske samspillsmønstre for gitt?