Tiltaksutvikling innledning

I denne læringsressursen kan du stort sett jobbe med individuelt, men den siste aktiviteten må du gjøre sammen med teamet ditt.