Refleksjon 2

Reflekter først individuelt. Noter deretter i logg og/eller diskuter med kolleger:

– Tenk på en situasjon der du har vurdert et sosialt samspill mellom to eller flere elever som en konflikt!

– Hvilke type-oppfatninger hadde du om de involverte elevene?

– Etter å ha hørt på Selma – er du fortsatt sikker på at det ikke fantes krenkelser i samspillet?

– Ledende spørsmål: Bør du ta utgangspunkt i at det er konflikt eller krenkelser når du er usikker?