4.1 Tilstandsvurdering

Dette er en individuell oppgave.

Når jeg eller mitt team har avdekket at miljøet ikke er trygt og godt for alle elevene: I hvilken grad gjennomføres analyser av situasjonen før jeg/vi iverksetter tiltak?

Skriv i loggen din!

(Som du sikkert skjønner, er vi bekymret for at mange går direkte fra informasjon om krenkelser (data) til tiltak, uten å gå veien om analyse. Det betyr ikke at det bør ta lang tid før tiltak iverksettes, det er bra at de kommer raskt, men det er også viktig at tiltakene er smarte)