Flere undersøkelser?

Trenger dere mer informasjon? Bruk det du har lært i tidligere læringsressurser, og skaff eventuelt mer informasjon om problemet (krenkelsene/ubalansene).