Finn tiltak og begrunn!

Dere skal nå jobbe videre med problemstillingen i forrige læringsressurs.

1) Forsøk å finne tiltak rettet mot hver av de opprettholdende faktorene

2) Gjør også et forsøk på å begrunne tiltakene med forskning. 

I mange saker som handler om det sosiale miljøet og krenkelser, kan det være vanskelig å finne gode tiltak. Det er derfor vi skriver «forsøk». Neste løype handler om å håndtere krenkelser, og dere får mange innspill om tiltak.